AZ ALKOHOLIZMUS CSALÁDI BETEGSÉG

       Ha van egy családtagod, barátod vagy munkatársad, aki függõségben van az alkohollal, észrevehetted, hogy az alkoholizmus milyen mindenre kiterjedõ betegség lehet. Nem csupán az alkoholistát köti magához, hanem a családot, munkahelyet és a társadalmat is megfertõzi. Az erõs érzelmi kötõdés miatt az alkoholisták családtagjai is érintettek ebben az esetben és gyakran õk is az ital rabjává válnak csakúgy, mint az alkoholisták. De van kiút - mind az alkoholista, mind a család számra - ér bárki, aki érdekelt ebben, segíthet.        
Családi betegség
       Az alkoholizmus olyan betegség, amely az egész családra hatással van. Megpecsételi az alkoholistát és elszigeteli a családtagokat egymástól és a körülöttük lévõ világtól. Mivel a családban mindenki érzéseit, gondolatait, cselekedeteit az alkoholista ivása határozza meg, ezért ez nem egy ember betegsége, hanem a családé.
Családi segítség
       Ahhoz, hogy legyõzzék az alkoholizmust, a családtagoknak elõször magukat kell megszabadítaniuk az alkoholista ivásától függetlenül.
       Ha egyszer szétszakították azokat a kötelékeket, amelyeket az alkoholizmus számukra jelent, akkor már az alkoholistának is tudnak majd segíteni.
       A családtagok nem tudják az alkoholistánál ellenõrizni azt, hogy mennyit iszik. Csak azt tudják ellenõrizni, hogy mennyiben befolyásolja ez az õ életüket. Ezért a gyógyítást nem azzal kell kezdeni, hogy megpróbáljuk az alkoholistát józanon tartani, hanem a család többi tagját kell megszabadítani attól a hatástól, amit ez a betegség gyakorol rájuk. Három lépcsõfok van a család tagjai számára, hogy elkezdjék a gyógyítást: ismereteket kell szerezni az alkoholizmusról, meg kell érteni a család szerepét és segítséget kell kapni családon kívülrõl.

GYÓGYULÁS CSALÁDI SEGÍTSÉGGEL

SZEREZZÜNK ISMERETEKET AZ ALKOHOLIZMUSRÓL
       Az alkoholizmus káros vegyi függõség, amely az alkoholistát fizikailag és pszichikailag befolyásolja és a család többi tagja is szenved tõle. Azzal, hogy eloszlatjuk a hiedelmeket és megtudjuk a tényeket az alkoholizmusról, a családtagok meg fogják érteni, hogyan lehet a leghatásosabban foglalkozni vele.

MEG KELL ÉRTENI A CSALÁDI SZEREPEKET 
       A családtagoknak fontos szerepük van az alkoholizmus folyamatában. Gyakran az alkoholista kedvéért, vagy hogy megkönnyítsék a maguk életét, a családtagok olyan dolgokat tesznek, amelyek súlyosbítják a problémát. Ha ezt megértik, a családtagok elkerülhetik, hogy részesévé váljanak a bajnak.

SEGÍTSÉG A CSALÁDON KÍVÜLRÕL
       Ahhoz, hogy fellépjünk az alkoholizmus ellen, ki kell lépnünk a család keretein. A családtagoknak szükségük van olyan megértõ emberek segítségére, akik bátorítást és támaszt tudnak adni. Szerencsére nagyon sok segítség van a családtagok és az alkoholisták számára.

Az alkoholizmus káros vegyi függõség 
       Az elsõ dolog, amit tudni kell az alkoholizmusról az, hogy nem egyéni gyengeség vagy morális tökéletlenség. Ez szenvedélybetegség, melyben az áldozatok fizikailag és pszichológiailag is függnek egy vegyszertõl - az alkoholtól. Az alkohol a vegyi háztartásuk részévé válik és befolyásolja a viselkedésüket és gondolkodásukat. Egyszóval az alkoholisták csapdába estek.

SZEREZZÜNK ISMERETEKET AZ ALKOHOLIZMUSRÓL

A FÜGGÕSÉG LÉPCSÕFOKAI
Korai szakasz: 
       Az alkohol kezdetben olyan, mint egy barát, aki segít megoldani a bajokat. Azután túl gyakran és túl sokat isznak és problémát jelent megállni. Nõ a toleranciájuk az alkohollal szemben, így többek kell inniuk ahhoz, hogy ugyanazt a hatást érjék el. Elkezdenek titokban inni, kortyolgatni.

Közép szakasz: 
       A függõség egyre nõ, ahogy az alkohol egyre jobban befolyásolja életünket. Elhanyagolják a többi elfoglaltságot és az embereket. Naponta isznak, gyakran titokban és megpróbálják ellenõrizni, hogy mennyit isznak. Határokat és szabályokat is felállítanak, sõt megpróbálkoznak az absztinenciával is idõnként. Megbízhatatlanná válnak.

Elõrehaladott szakasz:
       A függõség akkor válik dominánssá, amikor az alkohol kezdi ellenõrizni az alkoholistát. Elveszítik az ambíciójukat, a felelõsségüket. Meghatározatlan félelmeik vannak, nem bíznak az emberekben és kerülik is õket. Ettõl kezdve inniuk kell ahhoz, hogy megelõzzék az elvonás tüneteit.

Fizikai hatások:
       Az alkohol az emberi szervezet számára méreg: elpusztítja a sejteket. Ezért a hosszú ideig tartó ivás elpusztíthatja az összes, élethez szükséges sejtet, szervet. Sajnos az alkoholizmus általában olyan lassan és alattomosan támadja meg az áldozatát, hogy mire nyilvánvalóvá válik, már komoly rongálásokat végzett, és hacsak nem áll illetve nem állítják meg ezt, a betegség agykárosodáshoz vagy halálhoz vezet. Azzal, hogy nem iszik, az alkoholista megállíthatja ezt a halálos betegséget és megsemmisítheti a rongálást. Minél korábban történik ez, annál jobb.

Korai hatások:
       A betegség legkorábbi tünetei az agyban jelentkeznek. Eltompulnak a mentális folyamatok, a felfogóképesség a koordináló- és izommûködés és néha emlékezetkihagyás tapasztalható.

Késõbbi hatások:
       A hosszú távú alkoholizmus károsítja az agyat, szívet, májat és a hasnyálmirigyet. Nagyban növeli a rák veszélyét, hatással van az immunrendszerre, sok komoly betegségnek teszi ki a szervezetet.

A halálos vég:
       A végsõ következménye a halál. Ez bekövetkezhet a szervezet betegségébõl, balesetbõl, öngyilkosságból. Okozhatja a halált rák vagy általános fertõzöttség. Ezt azzal lehet megelõzni, hogy abbahagyják az ivást.

Pszichológiai hatások:
       Az alkoholistáknak állandó szükségük van arra, hogy indokolják az ivást azért, hogy megmagyarázzák azokat a problémákat, amelyeket okoz. Általában változtatnak a valóságot és ez eltorzult gondolkodáshoz vezet, amelyet alkoholista gondolkodásnak nevezünk. Ennek legelterjedtebb formása a "tagadás".
       Tagadják, hogy az ivás probléma, vagy életük bármely problémája az alkoholizmus eredménye.

SZEREZZÜNK ISMERETEKET AZ ALKOHOLIZMUSRÓL

Az "alkoholista gondolkodás"...
       E gondolkodás azt jelenti, mintha az alkoholista helyett az alkohol beszélne. Ezért mondhatnak olyan emlékezetes dolgokat, mint például: "Ha nem csinálnál olyan nagy gondot az ivásomból, nem innék olyan sokat." vagy "Nem is ittam valójában csak egy italt ittam meg." Az ilyenfajta gondolkodásnak a jele a zavartság.

A tagadás...
       A tagadás a család egyik módszere, amely segítségével az alkoholisták eltitkolják maguk és mások elõtt a függõségüket. Ez az alkoholista gondolkodás krónikus formája. A tagadás nagyon makacs szokás. Még ha az alkoholisták el is ismerik, hogy problémájuk van, akkor ezt általában mindig valami másra fogják, nem az ivásra. "A fõnököm egyszerûen nem szeret engem." - például. Gyakran összetévesztik az ivásuk eredményét az okokkal… Ha nem veszekednétek állandóan, nem kellene innom. Ameddig van mire fogniuk az alkoholistáknak a problémáikat, elkerülhetik, hogy életük valódi problémájával foglalkozzanak - az ivással.

Hiedelmek...
       Sokan közülünk olyan dolgokat hiszünk el az alkoholizmusról, amelyek nem igazán helyesek. Ezek a hiedelmek elhomályosítják gondolkodásunkat az alkoholistákról és nem vesszük észre az alkoholizmust, amikor ezt a saját családunkban, baráti körünkben vagy munkahelyünkön fordul elõ. De ha átlépjük a hiedelmeket és szembenézünk a tényekkel, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ezek a helytelen elképzelések nem akadályoznak meg bennünket abban, hogy felismerjük az alkoholizmus és tegyünk is valamit ellene.

ALKOHOLISTA TÉVHITEK

"De én csak sört iszom."
       Az alkohol bármely formájában alkohol. Egy korsó sör megfelel egy pohárka viszkinek        vagy egy pohár asztali bornak.
"De nekem jó állásom van."
       A legtöbb alkoholistának van állása. Sokan szakemberek és szakigazgatásban dolgoznak.

A CSALÁDI TÉVHIEK ...
"De õ olyan jó ember."
       Sok alkoholista jó ember. Nincs alkoholista személyiség.
"De nekünk otthon nincs problémánk."
       A legtöbb alkoholista hosszú ideig el tudja látni a családját.
"De õ nem mindig részeg."
       Nagyon kevés alkoholista részeg állandóan. Az a lényeg, hogy mi történik akkor,                amikor isznak.

MUNKAHELYI HIEDELMEK ...
"De túl intelligens ahhoz, hogy alkoholista legyen."
       Nincs kapcsolat az intelligencia-szint és az alkoholizmus között.
"De én soha nem látom részegen."
       Az alkoholisták gyakran eltitkolják ivási szokásaikat a fõnökük és munkatársaik elõtt.
"De õ mindennap bejön dolgozni."
       Sok alkoholista ritkán hiányzik a munkahelyérõl. Lehetnek másnaposak, mégis                megjelennek a munkahelyeken.

A TÁRSADALOM TÉVES HOZZÁÁLLÁSA ...
"De õ nem csavargó."
       A legtöbb alkoholista köznapi, középszerû ember. Száz közül csak három lármás                csavargó.
"De nem úgy néz ki, mint egy alkoholista."
       Nincs alkoholista kinézet. Valójában sok alkoholista megpróbál direkt jól kinézni, hogy        ezzel is bizonyítsa: õ nem alkoholista.
"De olyan jó családból származik."
       Az alkoholizmus bárkivel elõfordulhat, családi háttértõl, szociális és gazdasági                státusztól függetlenül.

HATÁSOK A CSALÁDRA
       Az, hogy az alkoholisták gondolkoznak és viselkednek, nem csupán rájuk nézve veszélyes, hanem családjuk tagjaira személyenként és ugyanannyira a családra, mint egységre.
Gyanakvás...
       A családtagok gyakran gyanakvóan szemlélik az alkoholista tetteit, amelyek gyakori felelõsségre vonáshoz és konfliktusokhoz vezetnek, attól függetlenül, hogy isznak-e. Ez a krónikus gyanúsítás mindenkit megõrjít.
Bizonytalanság...
       Az alkoholistákat nélkülözik a családi feladatok elvégzésénél. Érzelmileg sem közelítenek hozzájuk a családtagok. Az ivás az állásukat és pénzügyi biztonságukat is veszélyezteti. Ezek a dolgok bizonytalanságot keltenek a családtagokban.
Bûnösség...
       A családtagok magukat hibáztatják az ivás miatt. Azt kezdik hinni, hogy az õ sikertelenségük miatt isznak az alkoholisták, és minden rendben lenne, ha õk jobbak lennének.
Félelem...
       A családtagok félnek az ivás elõre nem látható következményeitõl, a hangulatváltozásoktól, az ingerlékenységtõl, a haragtól és néha még a tettlegességtõl is. Attól is félnek, hogy a dolgok rosszabbodni fognak és a család szétbomlik.
       Az érzelmi lehangoltság, amelyet az alkoholista okoz az ivással, mindenkit elkeserít és egészségtelen hangulatot okoz, amely szétfeszíti azokat a kapcsolatokat, amelyek a családot összetartják.
Csalódás...
       A családtagok állandóan csalódottak a meg nem tartott ígéretek miatt. Ez azért van, mert az alkoholisták gyakran nem tudnak az ígéretüknek és az elvárásoknak megfelelõen élni.
Izoláció...
       A családtagok elszigetelõdnek egymástól azon íratlan szabály miatt, hogy ne beszéljék meg a problémákat. Mindenki egyedül próbál megoldást találni a bajok feldolgozására és a normális családi kommunikáció felbomlik.
Zavar...
Gyakran a zavartság az oka annak, hogy a családtagok elkerülik azokat az eseményeket, ahol inni lehet és nem szeretnek embereket hívni a házba. Ez meggátolja õket abban is, hogy a családon kívül kérjenek segítséget.
Neheztelés...
       Ahogy az alkoholfüggõség egyre több igazságtalan követelést támaszt a családdal szemben, a családtagok ingerültté válnak. Ez feszültséget okoz a kapcsolatokban és a családi egység felbomlásával fenyeget.

A CSALÁDI SZEREPEK FELISMERÉSE 
       Amikor az alkoholizmus uralkodik a családban, a családtagok önkéntelenül elfogadják ezt az állapotot azzal, hogy a saját viselkedésüket ehhez igazítják. Hogy csökkentsék rossz érzésüket, vagy az alkoholista iránti szeretetbõl, a családtagok különféle szokatlan szerepeket vállalnak. Bárki vállalhatja valamely szerepet vagy ezek kombinációját. Elég ironikus, de ezekkel a szerepjátszásokkal a családtagok valójában segítenek az alkoholistának az ivásban.

A kimentõ...
       A kimentõk gyakran lépnek fel azért, hogy megmentsék az alkoholista napját amikor az nem tud munkába menni vagy képtelen teljesíteni kötelezettségét. A megmentõ kezességet vállal úgy, hogy mentségeket keres vagy teljesíti helyette a teendõket. Ez megvédi az alkoholistát az ivás következményeitõl. Megkönnyíti számára az ivás folytatását.
A gondoskodó...
       A gondoskodók mindent megtesznek, hogy az alkoholistának a lehetõ legkisebb legyen a felelõssége magával és másokkal szemben. ez kompenzálja az alkoholista megbízhatatlanságát és csökkenti az elõfordulható bajokat. A házi gondozás is elõsegíti, hogy folytassa az alkoholista az ivást.
A lázadó...
       A lázadók bûnözéssel vagy más helytelen viselkedéssel elterelik a család figyelmét az elsõdleges problémáról, az alkoholfüggõségrõl. Amikor a gyerekek bajt éreznek otthon, gyakran azzal lázadnak, hogy rosszul tanulnak vagy ellenségesen viselkednek. Ez a gyerek tudatalatti segítségkérése.
A hõs...
       A hõsök megpróbálják elterelni a figyelmet a problémáról úgy, hogy hihetetlenül jól teljesítenek. Gyakran azt remélik titokban, hogy ez a példaszerû viselkedés valahogy segíteni tud az alkoholistának, hogy abbahagyja az ivást. A hõsies viselkedés példája lehet a magasszintû teljesítmény az iskolában vagy a munkahelyen és az elvártnál tartósan jobb eredmény.
A vádoló...
       A vádoló típus a család összes problémáját az alkoholista nyakába varrja. Ezzel bûnbakká teszi õt és a családtagokat saját felelõsségük alól is feloldja. Ráadásul ez az alkoholistát mégjobban felmérgesíti és még ürügyet is talál az ivásra.
A szabályozó...
       A szabályozó típusok apatikusan viselkednek, hogy távoltartsák magukat a fájdalomtól. Passzívakká válnak és csendesen visszahúzódnak a lehangoló szituációktól. Az apátia nem jelent közömbösséget. Az apátiás ember belül szenved, de megpróbálja elkerülni a fájdalmat azzal, hogy nem néz szembe az ivással, sem pedig a következményeivel.

 

A CSALÁDI SZEREPEK FELISMERÉSE
NE LEGYÉL A PROBLÉMA RÉSZE…
       Azzal, hogy a családtagok megengedik, hogy egy személy ivása befolyásolja õket - bár szándékosan nem akarják -, de ezt saját problémájukká is válik. Anélkül, hogy tudnák, olyan dolgokat tesznek, amelyek ösztönzik az ivás folytatását, megrövidítik saját életüket és visszatartják magukat attól, hogy a bajok megoldása érdekében valahová forduljanak.
"Falazás"
       Az alkoholisták nem folytathatják sokáig az ivást mások segítsége nélkül. Szükségük van valakikre, akik kisegítik õket, vigyáznak rájuk és részesek a csalásukban. Ez a fajta "segítségadás" úgy ismeretes, mint "falazás". Ez valami olyan dolog, amit a családtagok, barátok és munkatársak tesznek állandóan anélkül, hogy észrevennék ezt.
Csökkentik a saját életüket
       Amikor a családtagok azzal vannak elfoglalva, hogy ellenõrizzék az alkoholistát, a saját életüket sem tudják normálisan élni. Beleegyeznek az ivásba õk is, mivel a gondolataikat és tetteiket ugyanúgy befolyásolja az alkohol, mint az alkoholistáét. Ez egy nagyon nehéz élethelyzet és ez az õ mentális egészségüket is ártalmasan befolyásolja.
Sehová nem jut el
       Amíg az emberek ragaszkodnak az alkoholizmus által kialakított viselkedési formákhoz, addig olyan, mintha egy végtelen taposó malomban lennének.  Ahhoz, hogy az alkoholistákat körülvevõk kilépjenek ebbõl, ahelyett, hogy a probléma részesei lennének, a megoldás részeseivé kell válniuk.
 

 

LÉGY A MEGOLDÁS RÉSZE 
       Szerencsére a legjobb megoldás az, hogy a nem-alkoholista családtagoknak kell megváltozniuk, nem pedig az alkoholistáknak Azzal, hogy nem "falaznak" az alkoholistának és saját szükségleteikre koncentrálnak, továbbá igénybe veszik a családon kívüli segítséget, elindíthatják a családot a gyógyulás útján.
Ne "falazz" az alkoholistának !
       Fontos, hogy a családtagok szüntessék meg a támogatási rendet, amely tulajdonképpen lehetõvé teszi az alkoholistának, hogy igyon. A legjobb azzal kezdeni, hogy megengedjük az alkoholistának, hogy vállalja az ivás következményeit, az ivás miatt fellépõ problémákat.
Mindenki a saját szükségleteire összpontosítson!
       Ha a családtagok nem engedik, hogy a gondolataikat és tetteiket az alkoholista határozza meg, megszabadítják magukat a beteg által szabott korlátoktól. Azzal, hogy elsõbbséget biztosítunk saját szükségleteinknek, az alkoholista maga is elindulhat a normális élet felé.
Kérj segítséget!
       Az alkoholizmus nem egy "segíts magadon" folyamat és sok segítséget kaphat az, aki ezt igényli. Ahhoz, hogy hatásosan foglalkozunk ezzel a betegséggel, új gondolkodásmódra van szükségünk, és a családtagok sokat hasznosíthatnak a szakértõk segítségébõl.
Segítség a család nem alkoholista tagjai számára
       Amikor a család kész elfogadni a segítséget, rájönnek, hogy milyen sok lehetõség van erre. Emberek millióit befolyásolja mások italozása és hatalmas hálózat fejlõdött ki, hogy foglalkozzon a problémával. Ez a hálózat magába foglalja az önsegítõ csoportokat, professzionális segítséget, információs és lelkisegély szolgálatokat.
Professzionális segítség
       A családtagok profitálhatnak a szakemberek segítségébõl, és sokan igénylik is. Ezt igénybe lehet venni egyénileg, családdal vagy csoportterápiában, pszichiáter vagy terapeuta segítségével.


Segítség az alkoholistáknak a családban 
       Szembenézni a problémával és segítséget kérni, nagyon félelmetes javaslat lehet az alkoholistának. De ha el akarja fogadni a segítséget, sok lehetõség van ere. A legelterjedtebb kezelési mód a részvétel az "Anonim Alkoholisták" csoportjaiban. Ráadásul sok ember kér professzionális segítséget attól függetlenül, hogy bentfekvõ vagy járóbeteg.
Anonim Alkoholisták
       A gyógyítás legnépszerûbb formája a fenti társaságban való részvétel. Ez egy önsegítõ egyesület, amely segít a tagoknak, hogy józanok maradjanak, és egészséges életmódot alakítsanak ki. Bárki részt vehet a találkozásokon, de nem kötelezõ azonosulni a nézetekkel. A legjobb, ha az elsõ találkozókra nem egyedül megy el.
Út a gyógyuláshoz
       Bár sok alkoholista egész életére szóló józanságot tud elérni, a változás ritkán jön egyik pillanatról a másikra, a kezelés pedig csak a kezdet. Ha az alkoholista elkezd nem inni, a továbbiakban is segítségre van szüksége. Erre megfelelõ az Anonim Alkoholisták programja. Bár visszaesés tapasztalható, nem kell kudarcnak felfogni.
       Az alkoholizmus olyan betegség, amely az egész családot felõrli, elszigeteli a családtagokat egymástól. De van remény a kiútra, és a családtagok segíthetnek ebben. Azzal, hogy segítséget érnek, megmutathatják az alkoholistának a kivezetõ utat és visszavezethetik a világba õt.

ÖNTESZTELÕ KÉRDÕÍV
Nincs néha olyan érzése, hogy partnere, kollégája túl sokat iszik? Ez a kérdéssorozat segít Önnek felismerni, hogy az illetõt az alkoholizmus veszélye fenyegeti vagy esetleg már alkoholista.


1. Elgondolkodott-e már az illetõ ivási szokásain?   igen        nem
2. Megriadt-e már attól, hogy mikor és mennyit iszik? igen        nem
3. Van-e Önnek lidércnyomása hétvégeken, ünnepnapokon, szabadnapokon                        vagy üzemi rendezvényeken, amikor többnyire féktelen ivásra kerül sor?                                                                        igen        nem
4. Az illetõ barátainak többsége állandó ivó?        igen        nem
5. Az illetõ már többször eredménytelenül megígérte, hogy felhagy az ivással?                                                                igen        nem
6. Az Õ ivási szokása befolyásolja-e e azt otthoni és a munkahelyi légkört?                                                                        igen        nem
7. Letagadja-e az ivászata miatti nehézségeit?        igen        nem
8. Használ-e Ön néha hamis kifogásokat, hogy a rokonok, barátok és a  munkaadó elõtt leplezze az illetõ ivását?                igen        nem
9. Elõfordult-e már, hogy az illetõ egyáltalán nem emlékezett arra, ami italos                        állapotában ténylegesen történt?                        igen        nem
10. Ügyesen kerüli-e az illetõ azokat a beszélgetéseket, amelyek az alkohollal és                az iszákosság okozta nehézségekkel kapcsolatosak? igen        nem
11. Megkísérli-e, hogy meghatározott személyeket vagy eseményeket tegyen                        felelõssé az iszákosságért ée ezzel igazolja önmagát? igen        nem
12. Kivonja-e magát olyan ünnepségek alól, ahol nem szolgálnak fel alkoholt?                                                                        igen        nem
13. Hibásnak érzi-e Ön magát néha azért, mert az illetõ iszik?     igen    nem
14. Van-e a családtagok, különösen a gyerekek közt olyan, aki fél tõle, vagy a kollégák közt, aki aggódik érte?                        igen        nem
16. Számolt már azzal, hogy az illetõ italos állapotban támadó, sõt agresszív
               lehet Önnel szemben?                                igen        nem
17. Szólt-e már valaki Önnek amiatt, hogy az illetõ rendkívül sokat iszik?                                                                        igen        nem
18. Fél-e vele valahova elmenni, mert esetleg berúg?        igen        nem
19. Vannak-e idõszakok, amikor az illetõ keserûen bánja a viselkedését és                        eredménytelenül esküdözik, hogy megváltozik?        igen        nem
20. Az utóbbi idõben kevesebbet iszik mint korábban?        igen        nem

Az Ön válaszainak értékelése: 
       Ha Ön a kérdések közül csak kettõre felelt igennel, akkor a partnere, kolégája az        alkoholizmus veszélyének ki van téve.

       
       Öt vagy több igen esetén abból kell kiindulnia, hogy az illetõ alkoholbeteg.


       Az alkoholbetegség legbiztosabb ismertetõ jele az önkontroll elvesztése: az illetõ elveszti az ivással kapcsolatban a kontrollt és akkor sem fog felhagyni vele, ha akarja.

forrás: LAZARUS

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://addictus.blog.hu/api/trackback/id/tr39146434

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

peti 2007.08.27. 23:43:28

"Mivel a családban mindenki érzéseit, gondolatait, cselekedeteit az alkoholista ivása határozza meg,..."

Azért ez túlzás. A családban a családtagok próbálják élni az életüket és a családon kívüli élmények is nagyban befolyásolják az élményvilágot.
Másképpen segíteni sem lehetne és menekülés sem létezne.

Az alkoholista ivása a fő családi problémát adja. Az alkoholista fontossági sorrendjében az alkohol elfogyasztása és megszerzése áll az első helyen. Ezek utnán jönnek a családtagok és mindenmás.
Egy idő utnán már semmi sem.

Szóval a családtagok ugyanúgy lehetnek szerelmesek, örülhetnek, sírhatnak, félhetnek az alkoholista ivásától függetlenül is.
Főleg ha a "csendes" alkoholistára gondolok, aki eljár dolgozni, hazamegy és munka után szép csendben leissza magát a végső topmulásig. Reggel ébresztő kétdekéssal indít, a munkahelyen is szépen szintentartja magát, hogy tudjon dolgozni, aztán hazamegy és szépen leissza magát. Reggel...

Közben a család éli a maga érzéseit.

Panna 2008.03.06. 23:07:02

Nagyon elkeseredett vagyok, amit itt olvastam, szó szerint ráhúzható saját családomra, illetve alkoholista férjemre. Szépen, csúnyán kértem, hagyjon fel az ivászattal, vagy engedje, hogy segítsünk neki. Nem ismeri el, hogy szenvedélybeteg, nem hagyja, hogy segítsünk neki. Az állandó kérések miatt engem és a gyerekeit is ellenségnek tekinti. Nem érdekli az egész, meg akar halni, öngyilkossággal fenyegetőzik. Teljesen tönkre tette a család életét. A legfájdalmasabb, hogy a gyerekek menekülnek otthonról, ebből a feszült légkörből, amit teljesen megértek. Olyan dolgokat, mond, tesz, amit el sem képzeltem volna róla. 3O éves házasság után pokol az életem.

kicsihuszar 2009.08.11. 09:59:01

@Panna: Teljesen együttérzek Pannával, egy cipőben járunk, nekem "csak" 14 évi házasság jutott eddig, de egyszerüen képtelen vagyok bármit is tenni a férjemért, mert ő is mindent elutasit, mindent tagad. Aztán amikor a lépcsőházban alszik részegen össze....ve magát, akkor nagyon nehéz nyugodtan felfogni a helyzetet.Nem tudom mit tegyek.Én inkább menekülőre fognám és elválnék, de ahhoz sincs már erőm :((

kicsivirag19 2010.03.20. 14:09:38

Kérem Segítsenek nekem és a családomnak. Édesapám 45 éves és már a születésem előtt és óta alkoholizál. Nagy mennyiségben iszik és egy nap 5-ször 6-szor elmegy a kocsmába vagy a barátaihoz. Van amikor maga hozza el hitelbe. Nagy adóságot hagy mindig aga után, és akkor elkezdi követelni a pénzt, és ha anya nem ad akkor meg is veri, vagy elviszi az akart nélkül Agresszivitása nagyon nagy és sokszor vert meg engem és anyukámat. Volt rá példa, hogy elzavart miket otthonról és a nagymamámnál aludtunk. Legutóbb addiktológiai kezelésen volt 2009. október 29-2009. november 12-ig. KB másfél hónap után újra inni kezdett. Jelenleg minden második héten abbahagyja, mert elfogy a pénze. Nem dolgozik már lassan másfél éve, édesanyám pedig odáig jutott, hogy nincs pénzünk fizetni a hiteleinket. Jövő hónapban lehet hogy nem tudjuk fizetni a hiteleket, és elveszik a házunkat. íédesapám nem hajlandó dolgozni, és nem is érdekli, hogy mi lesz velünk, inkább iszik. Ma is megverte anyukámat és velem is veszekedett. 21 éves vagyok, de nem tudok elköltözni, mivel édesanyámat és a 17 éves testvéremet nem tudom ott hagyni vele. Nemrég képes volt ráfogni anyura a kést.volt egy pá nap amikor külön költözött egy másik szobába, de akkor is veszekedett velük.

Mit tehetnénk?

Ellehet-e vitetni a beleegyezése nélkül, ha volt már addiktológiai kezelése. Papír van róla.

Kérem segítsenek.

Nem tudom, hogy mi lesz ezután.

RETTEGÉSBE ÉLEK. és még hozzá jön, hogy cukorbetegségre vagyok hajlamos.

FÉLEK TŐLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

buzase 2010.03.20. 22:18:12

Kedves kicsivirág

Ma magyarországon nincs kényszergyógykezelés illetve csak bírósági ítélettel.

plusz infó: www.webbeteg.hu/index.php?page=news_full&type=50&menu=jogi_esetek&news_id=1438&cim=A-kenyszergyogykezeles

Viszont van távolságtartás és ehhez elegendő egy rendőr. Asszem, értem a félelmét de ahhoz, hogy a helyzeten változtani tudjon bizony olyan lépéseket kell megtennie amiről most azt gondolja árt vele az édesapjának. Abba gondoljon bele, hogy neddíg mehet ez így, meddíg teheti azt meg valaki, hogy három embert terrorizál. Azt tudom csak javasolni menjen be a rendőrségre és érdeklődje meg a pontos menetét a távolságtartásnak illetve keresse fel a családsegítőt is. Ha olyan helyen lakik a családsegtőben kaphat olyan segítséget amivel már el tud indulni. Szerintem édesapja két hetes "ápolása" csak a méregtelenítésre elegendő ezek után még nagyon sok munkát kellett volna abba tennie, hogy tényleg le is álljon. Erre vannak országszerte szervezett csoportok klubok.

Ivy23 2010.07.12. 19:52:44

Én is tanácstalan vagyok!Sajnos anyukám alkoholista elég durván!!Apukám meghallt 6 éve és egyedül maradtam a 2 öcsémmel.Nagyon nehéz mert eladósódtunk miatta.Sokáig ő kezelte a pénzt és elitta.Már teljesen föladtam.Néha agresszív máskor olyan agyilag mint egy 5 éves.Teljesen igénytelen lett:(:(Már töbször volt elvonón de semmit nem használt.Végső esetben már a családsegítőkhöz fordultam de ők se tudnak rá hatni az sem érdekli ha elköltözünk viszont azt nem szeretném hogy utcára kerüljön.!!!Mert ha a 2 gyereknek én leszek a gyámja ő semmit nem kap.
Kérlek segítsetek!!!Köszönöm.

marcsi64 2010.07.15. 14:40:40

@Ivy23:

Kedves Ivy!

A legfontosabb: Önnek nincs hatalma az édesanyja ivása felett.
Mégis mit lehet tenni? Hogyan lehet segíteni, hogy az édesanyja abbahagyja az ivást? Úgy, hogy nem vállalja át az ő ivásának következményeit. Nem fizet helyette, nem takarítja fel a hányást, nem ápolja, ha másnapos, nem fedezi őt hazugságokkal, nem beszél a főnökével, vagy másokkal helyette, nem keres neki munkahelyet, szállást, kölcsönöket, vagyis visszaadja az ő problémáit és az italozás következményeit neki.

AMIT MÉG TEHET: Menjen el a saját sorstársi közösségégébe, az "Alkoholbetegek Felnőtt Gyermekei" közösség gyűléseire! Itt találkozhat olyan emberekkel, akik hasonló helyzetben vannak.

www.aca.hu

kildiko22 · http://www.sugarfantasie.blogspot.sk 2010.10.04. 09:34:51

Üdvözlöm!
Kérem adjon valami támpontot , hogyan tudnám férjemmel, hogy alkoholbeteg? És hogyan vehetem rá arra hogy kérjen segítséget.Teljesen elzárkózik a téma elől és mindig rám tereli a szót, eddig azt hittem, hogy én vagyok a hibás, hogy a depresszióm végett esett szét a család, de már rájöttem, hogy az alkoholizmusa ia az én depressziómhoz vezetett.2 éves kislányunk van és szinte alig látja az apját, k9zben meg mindenkinek azt hangoztatja, hogy ő hogyan szereti őt és mennyi mindenben segít itthon, k9zben ez egyáltalán nem igaz. Meg hogy én egy olyan férjet szereték aki mindent megcsinál helyettem, pedig nem csak olyat akire lehet számítani.Már nem is tudom mikor szentelt egy napot, vagy egy délutánt a családjára. Soha nincs otthon. Járunk párkapcsolati tanácsadásra pszichológushoz, de azt hiszem be fogjuk fejezni, mert semmi értelme, Mindig mindent én rám vetít ki, hogy ő nem hibás abban, hogy én rosszul érzem magam. Kérem ebben segítssen nekem, hogyan értethetném meg vele, hogy v.mi nincs rendben, úgy hogy ne ütközzek állandóan ellenállásba és ne szembesüljek állandóan a haraggal amit ilyenkor érez, ha szóba hozom . Köszönöm

aranyagnes 2010.10.08. 16:42:27

@kildiko22:
Jó szívvel ajánlom Dudits Dénes addiktológust (dudits.hu/ és a www.jozansag.hu/ ) e-mail címe: dudits@jozansag.hu
akinek egyik cikke éppen erről szól: dudits.hu/index.php/2009/02/14/a-tars-hozzajarul-e-a-szenvedelybetegseghez-sajat-tudta-nelkul/
illetve az alábbi linken találsz még további információt:
mentsukmegaferfiakat.hu/index.php?pg=sub_48
Kívánok kitartást és erőt a jövőhöz
AÁ.

Papp Éva Mária 2010.10.09. 11:02:00

Továbbított levél:

Az Önkontroll Klub elérhetősége: www.onkontroll.hu.

Valamint - amennyiben személyesen szeretne beszélni a problémájáról a hétfői napon egyeztethetünk egy időpontot: pl. 16.00 órát tudom ajánlani, - XIII: Váci út 50. 2-es kapucsengő - utána esetleg az önsegítő csoportban is ott maradhat, mert van olyan is a csoportban, aki az alkohol témában érintett.
De a többiek is tudnak "segíteni", hiszen mindannyian "függőségeinkkel harcolunk".

Várjuk jelentkezését ma vagy hétfőn:
Telefonszámom: +36-20/39-64-635 Pusztaházi Ili

Papp Éva Mária 2010.10.09. 11:29:16

Továbbított levél:

Szerintem ezek lehetnek hasznosak a levél írójának:

www.stop-ferfieroszak.hu/miert-bantalmaz
www.stop-ferfieroszak.hu/hetkoznapi-himsovinizmus

Üdv,
tgy

Papp Éva Mária 2010.10.10. 23:13:15

Továbbított levél:

Tisztelt Segítségkérő!

Abban szeretnék Önnek segíteni, hogy tisztábban lássa a helyzetét ilyen nehéz körülmények között. Egy hajléktalan szállón dolgozom már több mint 10 éve szenvedélybeteg emberekkel, ide tartozik az alkoholizmus is. Az a tapasztalatom, hogy aki hosszú éveken keresztül alkoholizál, és eljut odáig, hogy figyelmen kívül hagyja mások érdekeit, véleményét, akkor arról az emberről elmondhatjuk, hogy erősen függő, ami azt jelenti, hogy nem ura akaratának, nem tudja azt cselekedni, amit tiszta pillanataiban a józan esze diktál neki. Ekkor már a függőség, a szenvedély átvette az irányítást felette, bár mit is mond, vagy ígér. Megállapodást kötni vele teljesen értelmetlen, mert bármit megígér, hogy helyzetét mentse, vagy tovább fenntartsa. Mi akkor a teendő? Két lehetőség marad, véleményem szerint:
-Az egyik, mely választás a szenvedélybetegé, ha ténylegesen meg akarja menteni a helyzetét és a családját, hogy
azonnal beutalót kér a körzeti orvosától az egyik kórház Addiktológiai Osztályára, vagy pedig ő maga jelentkezik sürgősséggel felvételre, ezt is megteheti.
-A másik lehetőség ezek után, hogy Ön azonnal cselekszik mielőtt késő lenne. Ami azt jelenti, hogy kilép ebből a kapcsolatból a lehető leghamarabb, és biztonságba helyezi önmagát és családját. Az ne tévessze majd meg, hogy ezek után esetleg a társa még is bevonul addiktológiai kezelésre, mert ez még nem jelent semmit. A kórházi kezelés első fázisa ugyanis csak méregtelenítést jelent. Ez csak annyit ér, hogy az alkohol megvonás nem lesz az illető számára fizikálisan végzetes. A pszichés függőség megszüntetése több hónapot is jelenthet. Azzal azonban tisztában kell lenni mindkettőjüknek, hogy ilyen szenvedélybetegségből megszabadult ember ezek után már egyetlen korty alkoholt sem fogyaszthat sohasem, 20 év után sem, mert a szenvedélybetegség visszatér, méghozzá a korábbi állapotnál erősebben.

Tisztelettel: egy szociális munkás

kildiko22 · http://www.sugarfantasie.blogspot.sk 2010.10.11. 07:00:26

Köszönöm szépen a segítséget, erőt veszek magamon és beszélek szüleimmel, meg teszem a lépéseket amik szükségesek, köszömöm

renata39 2013.12.10. 14:33:54

Üdvözlöm!
Komoly problémával küszködik az egész családom, ugyanis az édesanyám 38 évesen alkoholista lett. Elbocsátották a munkahelyéről, eltávolodott a nagyszüleimtől, s tőlem is, mint legidősebb gyermektől, illetve 2 kisebb húgommal nem is foglalkozik szinte. Próbálkoztunk már azzal, hogy szembesítsük a problémával, hogy alkoholista, de csak kinevetett minket, mikor a segítségünket ajánlottuk fel. Egyszerűen tanácstalanok vagyunk, hogy most mit tegyünk, hiszen teljesen megtagadja a segítségünket. Ugyanakkor vannak józan pillanatai, de ilyenkor sem nagyon kommunikatív. Dugdossa a szeszt, amit már az utóbbi időben meg sem találunk. Elmarad a kötelességeivel is. Gondoltunk rá, hogy talán az lenne a legjobb megoldás, ha kiszakítanánk az adott környezetből terápiás céllal. Azonban nem egyezne bele ebbe a szituációba. Nem tudjuk, hogy mit kellene tennünk, hiszen csak azt látjuk, hogy mindenki tönkre megy körülötte, mert nem tudjuk már elviselni az adott állapotot! Kérem segítsenek, hogyan lehetne elindítani a gyógyulás útján. Köszönöm
süti beállítások módosítása